Медицински речник

анамнеза

На английски език: anamnesis

Разпит на болния – включва: anamnesis morbi (разпит за сегашното заболяване), anamnesis vitae (разпит за минали заболявания, вредни навици, семейно положение, социално-икономически условия), anamnesis familiae (разпит за здравето и заболяванията на родствениците на болния).

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.10617 seconds