Медицински речник

анартрия

На английски език: anarthria

Загуба на способността за членоразделна (артикулирана) реч поради парализа или пареза на мускулите, необходими за артикулацията.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.27898 seconds