Медицински речник

макрофаг

На английски език: macrophagеs

Голяма клетка, извършваща фагоцитоза. Различават се кръвни макрофаги (моноцити) и тъканни макрофаги (Купферови клетки, алвеоларни макрофаги, хистиоцити и др.).

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.42942 seconds