Медицински речник

макула

На английски език: macula

Синоними:

  • петно

Вид обривен елемент, който се различава по цвят от околната кожа, но без промяна на кожния релеф и без инфилтрация. Различават се хиперемично (червено) петно, анемична макула (белезникаво петно), телеангиектатично петно и хеморагично петно (петехии, екхимози и др.).

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.37524 seconds