Медицински речник

максила

На английски език: maxilla

Горна челюст – симетрична, чифтна кост. В нея се намира горночелюстна кухина (sinus maxillaries).

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.09584 seconds