Медицински речник

сепсис

На английски език: sepsis

Обща (системна) гнойна инфекция, при която в кръвообращението навлизат микроорганизми или техните токсини. Може да бъде първична или вторична – усложнение на съществуващо гнойно огнище, напр. фурункул, карбункул и др. Протича с висока температура, интоксикация, увеличен черен дроб и слезка, левкоцитоза и др. Различават се обща гнойна инфекция без метастази (септицемия) и обща гнойна инфекция с метастази (септикопиемия).

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.32381 seconds