Медицински речник

септицемия

На английски език: septicemia

Обща гнойна инфекция (сепсис) без метастази. Постъпване в кръвния ток на микроорганизми от първично гнойно огнище (бактериемия) или на техните токсини (токсинемия).

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.28739 seconds