Медицински речник

серотерапия

На английски език: serotherapy

Лечение със серум, при което в организма се вкарват готови антитела, които неутрализират микроорганизмите или техните токсини. Различават се: антитоксични (противотетаничен, противодифтериен и др.), антибактериални (противоантраксен и противочумен) и антивирусни (против бяс, хеморагична треска) серуми.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.02260 seconds