Медицински речник

таксис

На английски език: taxis

1. Наместване, напр. на счупени кости, на херния и др.

2. Придвижване, миграция на клетки (напр. еозинофилни гранулоцити, лимфоцити, моноцити и др.) под действието на стимулиращи фактори. Различават се положителен таксис - движение към източника на стимулация и отрицателен таксис – движение обратно на източника на стимулация.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.03081 seconds