Медицински речник

тактилна агнозия

На английски език: tactile agnosia

Синоними:

  • астереогнозия (astereoagnosis),
  • стереоагнозия (stereoagnosia)

Невъзможност за разпознаване на предметите чрез опипването им при затворени очи.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.32097 seconds