Медицински речник

таласемия

На английски език: thalassemia

Таласемиите са група наследствени заболявания, при които е нарушен или липсва синтез на една или повече хемоглобинови полипептидни вериги. Според тежестта на клиничната картина се различават на таласемия майор (тежка форма), таласемия интермедия (средно тежка форма), таласемия минор (лека форма) и тиха форма на таласемията (безсимптомна). Според типа на засегнатата полипептидна верига таласемиите се делят на α-таласемия (алфа-таласемия), β-таласемия (бета-таласемия) и др.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.30145 seconds