Медицински речник

тампонада

На английски език: tamponade

Синоними:

  • тампониране (tamponage)

1. Патологична компресия на орган, напр. сърдечна тампонада.

2. Акт на поставяне на тампон.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.37023 seconds