Медицински речник

таласемия майор

На английски език: thalassemia major

Синоними:

  • анемия на Cooley (Cooley anemia),
  • анемия на Кули,
  • болест на Кулей,
  • средиземноморска анемия

Хомозиготна бета-таласемия - вродена хемолитична анемия у деца. Протича с тежка хемолитична анемия , значителна спленомегалия, жълтеница, монголоидно лице, “куловиден череп” и др.

Източници Актуализирано на: 11 April 2010

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.34894 seconds