Справочник

Гл.ас. Д-р Драгомир Дарданов, д.м., EBSQ (Surg. Oncol.)

Специалност: Онкология, Хирургия

Има сключен договор с НЗОК

GSM: 0898289929

5 МБАЛ , Второ хирургично отделение

Адрес: гр. София, бул. "Столетов" 67А

Телефон: 0888234777

Работно време:
8.00-14.00

Виж адреса на картата

СУ "Св. Климент Охридски", Медицински Факултет

Адрес: гр. София, СУ "Св. Климент Охридски", Медицински Факултет

Виж адреса на картата

5 ДКЦ /Студентска поликлиника/

Адрес: гр. София, бул. "Акад. Стефан Младенов" № 8.

Телефон: 02 862 9155

Виж адреса на картата

Описание

Д-р Дарданов е хирург с професионални интереси в областта на коремната и обща хирургия, хирургичната онкология и клиничната анатомия. Завършва медицина през 2002 г., специалност Хирургия придобива през 2008 г. През същата година защитава дисертация върху хирургичното лечение на ректалния карцином и му е присъдена образователната и научна степен „Доктор”. Специализирал е във водещи клиники в България /СБАЛ по Онкология – София, ВМА, УМБАЛ „ Д-р. Г.Странски” – Плевен/ и чужбина (САЩ, Великобритания и Япония). Участвал е в редица квалификационни курсове, както в България, така и в Холандия, Австрия, Германия, Гърция, Португалия и др. Носител на „Златен Хипократ” и „Мини-Нобелова награда”
През 2012 г. придобива Европейска специалност по Хирургична онкология от Европейския борд по хирургия.
Д-р Дарданов има активна научно-изследователска и преподавателска дейност. Преподава в Медицинския Факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”. Сътрудничи с Институт по Органична Химия, БАН относно разработването на продукти за лечение на рани и хранителни напитки за пред- и следоперативно хранене.
Повече информация на www.dardanov.com

Услуги

Биография

Индекс на телеснaта маса

см
кг.
год.
Регистрация на лекар

Вие сте лекар?

Създайте подробен профил и представете вашата практика.

Page generation time: 0.05031 seconds