Медицински речник

облигатни аероби

На английски език: obligate aerobes

Организми, който не могат да живеят или да се развиват в отсъствието на кислород.

Източници Актуализирано на: 01 March 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.33270 seconds