Медицински речник

лецитин

На английски език: lecithin

1. Фосфолипид, изграден от две мастни киселини, глицерофосфорна киселина (глицерол-3-фосфат) и холин, например фосфатидилхолин, фосфатидилинозитол и др. Лецитините са широко разпространени във всички животински и растителни клетки, в нервната тъкан (особено в миелиновите обвивки), в яйчния жълтък и др.

2. Смес от вещества богати на лецитини.

Източници Актуализирано на: 08 March 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.30995 seconds