Медицински речник

метаплазия

На английски език: metaplasia

Процес на превръщане на една тъкан в друга, сродна на първата.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.28179 seconds