Медицински речник

метастаза

На английски език: metastasis

Синоними:

  • метастазиране

Разпространяване на болестен процес от едно място в тялото в друго, например появата на туморни клетки в части на тялото отдалечени от първичния тумор. Осъществява се по кръвен път, лимфен път или по съседство.

Източници Актуализирано на: 20 January 2010

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.02115 seconds