Медицински речник

метаболизъм

На английски език: metabolism

Синоними:

  • обмяна на веществата

Съвкупността от всички химични процеси, протичащи в клетките на организма. Дели се на анаболизъм и катаболизъм.

Източници Актуализирано на: 27 February 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.28583 seconds