Медицински речник

облигатни анаероби

На английски език: obligate anaerobes

Анаероби, които могат да се развиват само в отсъствие на свободен кислород.

Източници Актуализирано на: 28 February 2009

Медицински речник - източници

Индекс на телеснaта маса

см
кг.
год.
Page generation time: 0.02524 seconds