Медицински речник

нуклеотид

На английски език: nucleotide

Молекула, съставена от азотна база (пуринова или пиримидинова), захар с пет въглеродни атома (рибоза или дезоксирибоза) и фосфатна групa. Основна структурна единица на дезоксирибонуклеиновата (ДНК) и рибонуклеиновата киселина (РНК).

Източници Актуализирано на: 05 March 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.02278 seconds