Медицински речник

РНК

На английски език: RNA

Синоними:

  • рибонуклеинова киселина (ribonucleic acid)

Вид нуклеинова киселина, която се среща във всички клетки (както в ядрото, така и в цитоплазмата) и пренася информация от ДНК до цитоплазмата, където участва в контрола на определени процеси в клетките (напр. в биосинтезата на белтъците). Съществуват три основни вида РНК - транспортна (тРНК), информационна (иРНК) и рибозомна (рРНК).

РНК са открива и в много вируси (РНК-вируси), където е носител на тяхната генетична информация.

Източници Актуализирано на: 05 March 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.00685 seconds