Медицински речник

киселина

На английски език: acid

Вещество, което е донор на (отдава) протони (водородни йони). При разтварянето на киселина в полярен разтворител (напр. вода) се получава разтвор с pH под 7,0.

Източници Актуализирано на: 05 March 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.02518 seconds