Медицински речник

биопсия

На английски език: biopsy

Вземане на късче от орган или тъкан, което след обработка се изследва микроскопски. Биопсията има диагностична цел. Различават се: хирургическа, пункционна, тънкоиглена, аспирационна и щипкова биопсия.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.02228 seconds