Медицински речник

рецептор

На английски език: receptor

1. Крайни образувания на сетивните нерви, които възприемат дразненията от околната среда и ги преобразуват в нервни импулси. Разполагат се в кожата, лигавиците (екстерорецептори), в сухожилия, периост, мускули (проприорецептори), във вътрешни органи (интерорецептори).

2. Структура на клетъчната мембрана, която посредничи при взаимодействието на хормони, антигени, медикаменти и други частици с клетките.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.28589 seconds