Медицински речник

рецесус

На английски език: recess

Вдлъбнатина, ямка, джоб, улей, напр. субдиафрагмален, субхепатален, ретроцекален рецесус и др.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.02221 seconds