Медицински речник

рехабилитация

На английски език: rehabilitation

Комплекс от медикосоциални средства, насочени към възстановяване на застрашените от инвалидизация лица. Цели се възвръщане на физическите, психичните, професионалните и социалните възможности на болния.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.02295 seconds