Медицински речник

рефракция

На английски език: refraction

Пречупване на светлинните лъчи при преминаване от една оптична среда в друга, пречупвателна сила на окото.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.10381 seconds