Медицински речник

рецесивен

На английски език: recessive

Отстъпващ, отдръпващ се, напр. рецесивен белег – признак, който се появява в потомството само когато се предаде от двамата родители.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.02272 seconds