Медицински речник

анемия

На английски език: anemia

Намалението на хемоглобина и/или броя на еритроцитите в кръвта под референтните стойности. В едни случаи анемията представлява самостоянелна нозологична единица, а в други е само един от симптомите на друго основно заболяване. Анемията може да бъде вродена или придобита, остра или хронична, нормохромна, хипохромна или хиперхромна.

Източници Актуализирано на: 14 April 2010

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.03206 seconds