Болести

Свински грип

Автор: Medicine.BG Последна редакция: 4 November 2009

Протичане

Протичането на заболяването, причинено от вируса на "свинския грип", варира от леко до тежко. Въпреки, че повечето хора се възстановяват без да е необходимо лечение, вече са регистрирани хоспитализации и смъртни случаи в резултат на  заразяване с този вирус.

При заразяване със сезонен грип, определени групи хора са с "повишен риск" от настъпване на сериозни усложнения. Това включва хората над 65 години, деца под пет годишна възраст, бременни жени, както и хората от всяка възраст, страдащи от различни хронични заболявания. Около 70 процента от хората, заразени с вирус на "свинския грип" (A/H1N1), които са били хоспитализирани, са страдали от заболявания, за които е установено, че предопределят повишен риск за настъпване на сериозни усложнения при заразяване със сезонен грип. Това включва бременност, диабет, сърдечни болести, астма и бъбречни заболявания.

Малките деца също са изложени на сериозен риск за развитие на тежки усложнения при заразяване с вируса А/H1N1, така както са предразположени към усложнения и при заразяване със сезонен грип. Въпреки че за хората над 65 години е най-малко вероятно да се заразят с грип А/H1N1, в случай че се разболеят, те също са изложени на "повишен риск" от развиване на сериозни усложнения на болестта.

Лабораторните изследвания, проведени от Американския център за превенция на заболяванията, показват, че децата и хората под 60 годишна възраст (с много малки изключения) нямат защита срещу грипен вирус А/H1N1, но около една трета от възрастните над 60 имат антитела срещу този вирус. Не е известно обаче в каква степен и дали изобщо наличните антитела осигуряват защита срещу "свинския грип" (А/H1N1).

Каква е разликата в протичането на "свинския грип" (А/H1N1) и сезонния грип от гледна точка на тежестта на протичане и степента на зараза?

Сезонният грип може да предизвика от леко до тежко заболявание, а понякога може да доведе до смърт. По данни на Института по микробиология при БАН от сезонен грип годишно в България умират между 600 и 1000 души. Това са предимно хора на хора на възраст над 65.

Информацията, събрана и анализирана от Американския център за превенция на заболяванията показва, че през 2009 г. грип А/H1N1 ("свински грип") протича по-тежко при хора на възраст под 25 години, отколкото при по-възрастни хора. Към настоящия момент са относително по-малко случаите на заразяване и смърт при хора на възраст над 65 години, което е необичайно за сезонния грип. Все пак, бременността и другите заболявания, за които е установено, че предопределят повишен риск за настъпване на сериозни усложнения при заразяване със сезонен грип, изглежда са свързани и влияят върху повишаване на риска от настъпване на усложнения от заразяване с вируса А/H1N1. Тези заболявания включват астма, диабет, потисната имунна система, сърдечно-съдови заболявания, бъбречни заболявания, неврокогнитивни и невромускулни нарушения и бременност.

Продължи да четеш за Свински грип на следващата страница.

Page generation time: 0.12581 seconds