Медицински речник

абдоминална аорта

На английски език: abdominal aorta

Синоними:

  • коремна аорта

Крайната част на аортата. Започва от hiatus aorticus на диафрагмата на нивото на ХІІ гръден прешлен и завършва на нивото на ІV поясен прешлен, където се разклонява на двете общи хълбочни артерии.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.33078 seconds