Медицински речник

атрофия

На английски език: atrophy

Намаляване на обема на органите, при което се понижава тяхната функция. Различават се проста атрофия (намаляват размерите на паринхимните клетки на органа) и нумерична атрофия (намалява броя на паренхимните клетки на органа). Атрофията може да бъде физиологична (напр. атрофия на тимуса, старческа атрофия) и патологична – при недоимъчно хранене, ендокринни нарушения, заболявания на нервната система и др.

Източници Актуализирано на: 17 April 2010

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.28929 seconds