Медицински речник

аглутинация

На английски език: agglutination

Процес, при който суспендирани в течност бактерии, клетки или други частици се струпват и слепват на малки купчинки.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.31771 seconds