Медицински речник

алевкемия

На английски език: aleukemic leukemia

Синоними:

  • алевкемична левкемия (aleukaemic leukaemia),
  • алевкемична левкоза

Левкемия без увеличение на количеството на левкоцитите в периферната кръв, но с наличие на незрели левкоцити в нея.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.38159 seconds