Медицински речник

алкалоза

На английски език: alkalosis

Състояние, при което концентрация на основните катиони в кръвта е увеличена за сметка на киселинните аниони. рН на кръвта се повишава. Различават се дихателна и метаболитна алкалоза.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.31692 seconds