Медицински речник

бронзов диабет

На английски език: bronze diabetes

Първична хемохроматоза, болест на Реклинхаузен – наследствено заболяване, характеризиращо се с натрупване на хемосидерин в тъканите и органите на организма. Протича със захарен диабет, бронзова пигментация на кожата, пигментна цироза. Съществува и вторична хемохроматоза при болни от чернодробна цироза, при хроничен алкохолизъм и др.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.02256 seconds