Медицински речник

дромотропен

На английски език: dromotropic

Променящ ско­ростта на провеждане на възбуждението. Различават се отрицателен (намаляващ) и положителен (увелича­ващ скоростта на провеждане навъзбуждението) дромотропен ефект.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.28879 seconds