Медицински речник

енцефалон

На английски език: encephalon

Главен мозък, разполага се в черепната кухина. Състои се от продълговат мозък, мост, малък мозък, среден мозък, междинен мозък и краен мозък.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.02251 seconds