Медицински речник

епифизиолиза

На английски език: epiphysiolysis

Отделяне, отлепване на епифизата от метафизата на костта, напр. епифизиолиза на лъчевата кост.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.32829 seconds