Медицински речник

фибрин

На английски език: fibrin

Белтъчно вещество, получено от фибриногена на кръвната плазма под действието на тромбина в процеса на кръвосъсирване. Фибринът се разгражда до серия от продукти под действието на плазмина в процеса на фибринолиза.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.00635 seconds