Медицински речник

гликолиза

На английски език: glycolysis

Серия от последователни реакции, водещи до разграждането на глюкозата до лактат.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.29840 seconds