Медицински речник

хамартом

На английски език: hamartoma

Доброкачествено тумороподобно разрастване, което възниква в резултат на неправилно съотношение и разместване на тъкани, напр. наличие на островче от фиброзна или мускулна тъкан в бъбречната кора.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.26433 seconds