Медицински речник

хипертимия

На английски език: hyperthymia

Болестно повишена емоционална реактивност – силна радост, веселост или гняв. Наблюдава се при манийния синдром.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.00529 seconds