Медицински речник

изостенурия

На английски език: isosthenuria

Отделяне на урина с относително тегло 1010 поради ограничена концентрационна способност. Бъбреците не концентрират и не разреждат, а урината става изотонична с кръвната плазма.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.27542 seconds