Медицински речник

кардиотоници

На английски език: cardiotonics

Лекарствени средства, подобряващи помпената функция на сърцето, напр. сърдечни гликозиди, симпатикомиметици.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.30672 seconds