Медицински речник

катаболизъм

На английски език: catabolism

1. Разграждането на сложни химически вещества до по-прости такива (напр. гликоген до CO2 и H2O), при което обикновено се освобождава енергия.

2. Съвкупността от всички разграждащи метаболитни процеси.

Източници Актуализирано на: 27 February 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.28097 seconds