Медицински речник

каутеризация

На английски език: cauterization

Процес на разрушаване на тъкани чрез термично, химично, електрическо или лъчево обгаряне.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.29113 seconds