Медицински речник

каверна

На английски език: cavern

Кухина в орган, образувана при разпад на тъканите, напр. при туберкулоза на белия дроб, на костите и др.

Източници Актуализирано на: 16 June 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.30073 seconds