Медицински речник

кетон

На английски език: ketone

Органично съединение, което съдържа карбонилна група, свързана с два въглеродни атома. Най-важният за медицината и същевременно най-простият кетон е диметил кетонът (ацетон).

Източници Актуализирано на: 01 March 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.32533 seconds